Powierz Panu drogę swoją, zaufaj mu, a On wszystko dobrze uczyni. Ps 37,5
strona głównaczytelniaaudiotekao nasnasze stronypoleć nas
użytkownik
Login:   Hasło:    Zapamiętaj      
 
  Kościół Ewangelicko-Augsburski w pigułce
NAZWA
Nazwa Kościoła zawiera w sobie aspekt – doktrynalny i historyczny.
Pierwszy człon ma charakter doktrynalny: Ewangelicki – odnosi się do Ewangelii (szerzej: do całego przekazu Pisma Świętego), która wyznacza jedyne źródło wiary człowieka, a zatem określa wszystko, co człowiekowi potrzebne jest do zbawienia.
Drugi człon ma charakter historyczny: Augsburski – nawiązuje do wydarzeń, jakie rozegrały się 25 czerwca 1530 r. na sejmie Rzeszy w miejscowości Augsburg (Niemcy). Wtedy to obóz reformacyjny w obecności legata papieskiego, cesarza Karola V oraz innych książąt Rzeszy przedstawił i odczytał treść Wyznania Augsburskiego (Confessio Augustana). Pismo to, które stało się z czasem podstawową Księgą Wyznaniową luteranizmu, podzielone jest na dwie części i zawiera ogólne punkty dotyczące biblijnej nauki Kościoła. W oparciu o program reform, zawarty w Konfesji Augsburskiej, miała się dokonać reforma Kościoła, proponowana przez ks. dr Marcina Lutra i jego zwolenników. Pismo to zostało jednak odrzucone przez władze kościelne i świeckie i w ten sposób historycznie zrodził się Kościół, który w Polsce nazywa się Ewangelicko-Augsburskim.
W skali całego świata termin „Augsburski” często zastępowany jest słowem „Luterański”, co ma podkreślić profil wyznaniowy Kościoła, jak też zaakcentować osobę Reformatora, ks. dr Marcina Lutra.

ZASADY WIARY
Nauka Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego opiera się na Biblii, która jest postrzegana jako jedyne źródło wiary. Naukę tę można streścić w oparciu o cztery hasła, które w dobie Reformacji XVI w. ukuł ks. dr Marcin Luter jako biblijne wyznaczniki każdego Kościoła. Są to:

Sola scriptura – tylko Pismo Święte jest źródłem wiary i normą chrześcijańskiego życia

Solus Christus – tylko Chrystus jest Zbawicielem i pośrednikiem między człowiekiem a Bogiem

Sola gratia per fidem – tylko z łaski poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa człowiek może dostąpić odpuszczenia grzechów i pojednania z Bogiem

Solo verbo – tylko Słowo Boże jest źródłem łaski Bożej zbawiającej człowieka
więcej >>>

RYS HISTORYCZNY
Kościół Ewangelicko-Augsburski jest spadkobiercą wielowiekowej tradycji Kościoła Powszechnego, choć formalnie zrodził się w wyniku Reformacji XVI w. Można powiedzieć, że historyczną cezurę stanowi w tym kontekście rok 1530 (patrz wyżej: człon „Augsburski”).
więcej >>>

PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY
Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP jest Kościołem diaspory i liczy ok. 77 tys. wiernych. Dzieli się na 6 diecezji: Cieszyńską, Katowicką, Mazurską, Pomorską-Wielkopolską, Warszawską i Wrocławską. Każda diecezja dzieli się na mniejsze jednostki administracyjne – parafie.
więcej >>>


WŁADZE I ORGANY NACZELNE KOŚCIOŁA
Biskup Kościoła
Biskup jest duchownych zwierzchnikiem Kościoła. Jego siedziba znajduje się w Warszawie. Aktualnie urząd ten pełni bp. Jerzy Samiec.
więcej >>>

Synod Kościoła
Synod jest najwyższą władzą Kościoła – jego uosobieniem i wyrazicielem wszystkich praw mu przysługujących. Jest powołany do uchwalania praw kościelnych. Członkowie Synodu – delegaci duchowni i świeccy – wybierani na 5-letnią kadencję. Prezydium Synodu Kościoła tworzy Rada Synodalna. Aktualnie urząd prezesa Synodu pełni ks. radca Waldemar Pytel.
więcej >>>

Konsystorz
Konsystorz Kościoła jest naczelną władzą administracyjną Kościoła i organem wykonawczym Synodu. W jego skład wchodzą: Biskup Kościoła oraz siedem osób z wyboru: wiceprezes oraz trzech radców duchownych i trzech radców świeckich.więcej >>>

Konferencja Biskupów
Konferencję Biskupów tworzą wszyscy biskupi urzędujący oraz seniorzy.
więcej >>>

DIAKONIA (gr. służenie komuś)
Priorytetowym wyznacznikiem działalności i aktywności społecznej Kościoła jest niesienie pomocy bliźniemu. Kościół powołał w tym celu odrębną agendę – Diakonię Kościoła (odpowiednik katolickiego „Caritas” czy prawosławnego „Eleos”), która organizuje i kieruje różnymi akcjami na szczeblu parafialnym, diecezjalnym i ogólnokościelnym.
więcej >>>

DUSZPASTERSTWA
Dotarcie do poszczególnych grup skupionych i działających w całym Kościele nie jest rzeczą łatwą. W tym celu powołano duszpasterstwa, których zadaniem jest systematyzacja określonych metod działania oraz zaszczepienie tych metod na różnych szczeblach aktywności Kościoła, by w ten sposób służba była bardziej skonkretyzowana i efektywna.
W Kościele Ewangelicko-Augsburskim działają następujące duszpasterstwa:
Młodzieży
• Akademickie (Warszawa, Kraków, Gliwice)
Wojskowe
Policji
Więzienne
Straży pożarnej
Korespondencyjne
Ocena: 5 / 5 · oceń  ·  Autor: ks. Mirek Czyż  ·  Odsłon: 5416

  Postscriptum
tylko wiara
02.07.2006 o 14:44 · Bartek
Mam nadzieję, że objaśnienia do jednego z fundamentu naszej wiary- tlyko wiara będą, w jak najlepszy i przystępny sposób wyjaśnione:)
Blad w linku
08.02.2007 o 11:56 · olo84
Odnosnik do duszpasterstwa wojskowego ma podpiety adres:
http://www.luterani.pl/edw
Dzięki
08.02.2007 o 12:24 · Iwo_H
Dzięki za zwrócenie uwagi, już poprawiłam.

  Informacja
Żeby dopisać swoje refleksje musisz się zalogować.

 
rozmowa
forum pomocy
punkty pomocy
duszpasterze
forum DFE
czat
nabożeństwa
kontakt
 
© 2006-2010 Centrum Misji i Ewangelizacji oraz Parafia Ewangelicko-Augsburska w Starym Bielsku
 
Powered by F3Site